EĞİTİM ve ÇALIŞAN PROFİLİ

Küçükler Holding, çalışanların bireysel gelişimini artırmayı İnsan kaynakları politikasının en önemli eksenlerinden biri olarak kabul etmektedir.

Şirketimiz, tüm çalışanlarının yaşı, mesleği, görevi ne olursa olsun, mesleğini en mükemmel şekilde devam ettirmesi için gerekli eğitimleri almasını planlar. Yetkinliklerin geliştirilebilmesi için eğitim eksenleri doğrultusunda bireysel ve kitlesel gelişim eylemleri gerçekleştirilmektedir. Bu eksenler şu şekilde belirlenmiştir;

  • Oryantasyon-adaptasyon ve mesleki stajlara eşlik etmek,
  • Yönetim becerilerini geliştirmek,
  • Mesleki uzmanlıkları geliştirmek.
Bu eğitim eksenleri çalışanların işe başladıkları günden itibaren, bütün çalışma yaşamları boyunca, bireysel ve mesleki gelişimleri için ihtiyaç duyacakları eğitimleri kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların bireysel gelişim ve mesleki kariyerleri için bireysel seviyede olabildiği gibi, şirketin teknik ve teknolojik gelişimi, yasalar ve normlar, sosyal ve kültürel gelişmeler doğrultusunda kitlesel seviyede de olabilmektedir.
pexels-thirdman-7652039 copy

ÇALIŞAN PROFİLİ

KIDEM
YAŞ
CİNSİYET
KUŞAK
0-2 YIL
78%
18-24 YAŞ
27%
KADIN
32%
Y KUŞAĞI
70%
3-5 YIL
3-5 YIL 13%
25-34 YAŞ
37%
ERKEK
68%
Z KUŞAĞI
12%
6 + YIL
6+ YIL 9%
35-44 YAŞ
25%
DİĞER
18%
45 + YAŞ
11%
KIDEM
0-2 YIL
78%
3-5 YIL
3-5 YIL 13%
6 + YIL
6+ YIL 9%
YAŞ
18-24 YAŞ
27%
25-34 YAŞ
37%
35-44 YAŞ
25%
45 + YAŞ
11%
CİNSİYET
KADIN
32%
ERKEK
68%
KUŞAK
Y KUŞAĞI
70%
Z KUŞAĞI
12%
DİĞER
18%

ÜCRET ve YAN HAKLAR

Ücret ve Yan Haklar Politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, "yüksek performansı" ödüllendiren, adil, yenilikçi ve çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeten rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur.

Maaş ödemelerimiz tüm çalışanlar için yıllık 12 net maaş olarak uygulanmaktadır.  Çalışanlarımızın ücretlerini; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve makro ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl Ocak ayında değerlendirip güncellemekteyiz.

Maaş ödemelerimiz tüm çalışanlar için yıllık 12 net maaş olarak uygulanmaktadır.  Çalışanlarımızın ücretlerini; şirket içi denge, bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, piyasada hedeflediğimiz konumlanma ve makro ekonomik göstergeler doğrultusunda, her yıl Ocak ayında değerlendirip güncellemekteyiz.

Küçükler Holding A.Ş. çalışanlarının iş kademesine ve pozisyonuna bağlı olarak hak kazanacağı yan haklar birbirinden farklı olabilir. Genel olarak çalışanlarımıza sağladığımız yan hakları şu şekilde sayabiliriz:

  • Servis
  • Yemekhane
  • İzin Uygulaması
Küçükler Holding,
  • 1-5 yıl (5 yıl dâhil) çalışanlar için 14 iş günü,
  • 6-15 yıl (15 yıl dâhil) çalışanlar için 20 iş günü,
  • 16 yıldan fazla çalışanlar için 26 iş günü izin imkânı
  • Hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin haklarını çalışanlarına sunmaktadır.

Scroll to Top