SPS Etiket FSC® Sertifikasyonu

SPS Etiket FSC® Sertifikasyonunu Gerçekleşti.

SPS Etiket Baskı ve Ambalaj Ltd. Şti. olarak, çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve çevremize, faaliyetlerimizin her aşamasında, şeffaf, duyarlı, kaliteli bir sistem kurmayı ve sürekliliğini sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu amacımız doğrultusunda;

  • Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
  • Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma yapılamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olacağını,
  • Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, çalışan temsilcileri aracılığıyla özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi
  • Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka bir koşul açısından ayrımcılık yapmamayı, ayrımcılık oluşmasını engelleyici şartları sağlamayı,
  • Sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık ve kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını,
  • Şirket tarafından yabancı çalışanların çalışma konusundaki yasal haklarını korumayı,
  • Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; çalışanını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı uygulamamayı, sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin vermemeyi;
  • Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif metotları tasarlamayı,
  • Verimli çalışma prensibiyle birlikte, çalışma saatlerinin belirlenmesinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı;
  • Yürürlükteki yerel yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası düzenlemelere bağlı kalarak hareket etmeyi, taahhüt ederiz.
Scroll to Top